quan hệ cổ đông
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ kinh doanh
04 33 838 033
Hỗ trợ kĩ thuật
04 33 839 093
33       Số người online 
1.902.311  Lượt truy cập 
Trang chủquan hệ cổ đông > Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty

- Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 8, ngày 05/12/2017: Tải về

- Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 7, ngày 26/10/2017: Tải về

- Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/3/2016:  Tải về