quan hệ cổ đông
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ kinh doanh
04 33 838 033
Hỗ trợ kĩ thuật
04 33 839 093
22       Số người online 
1.902.299  Lượt truy cập 
Trang chủquan hệ cổ đông > Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Đại hội đồng cổ đông năm 2014

 Đại hội đồng cổ đông năm 2013

Đại hội đồng cổ đông năm 2012

  • Biên bản Đại hội
  • Nghị quyết Đại hội