Giới thiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ kinh doanh
0972 742 255
Hỗ trợ kĩ thuật
04 33 839 093
23       Số người online 
2.070.135  Lượt truy cập 
Trang chủGiới thiệu > Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

   

Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2014 - 2019

 

 

 • Ông Nguyễn Hoa Cương
  (Bổ nhiệm từ ngày 03/10/2017)

Chủ tịch

 • Ông Phùng Đệ
  (Thôi chức danh CTHĐQT từ 03/10/2017)

Ủy viên

 • Ông Hoàng Đình Phẩm

Ủy viên

 • Ông Tạ Trung Hiếu

Ủy viên

 • Ông Nguyễn Đình Hùng
  (Bổ nhiệm từ 1/4/2017)

Ủy viên

 • Ông Lê Xuân Thành
  (Từ nhiệm từ 03/10/2017)
 
 • Ông Hoàng Anh Dũng
  (Từ nhiệm từ 1/4/2017)


 


 

Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2014 - 2019

 

 

 • Bà Trương Thị Thu Cúc
  (Từ nhiệm từ ngày 12/4/2017)
 • Bà Dương Việt Nga
  (Là thành viên BKS từ ngày 12/4/2017. Được bầu Trưởng BKS từ ngày 13/4/2017)

Trưởng ban

 

Trưởng ban

 • Bà Bùi Thị My

Ủy viên

 • Bà Hoàng Thị Thanh
  (Từ nhiệm từ ngày 15/5/2018)

Ủy viên

 • Bà Vũ Thanh Hương
  (Là thành viên BKS từ ngày 15/5/2018)
Ủy Viên

 


 

Tổng giám đốc

 

 

 • Ông Phùng Đệ


 

 

 

 


  Phó tổng giám đốc

                                    

 • Ông Tạ Hồng Dương
 

  


 

 Kế toán Trưởng
 
 • Bà Phan Thị Thúy